Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У дисертації висвітлено теоретичні підходи до визначення таких понять, як «інноваційні ризики» та «управління інноваційними ризиками». Здійснено теоретичний аналіз сутності управління інноваційними ризиками в сучасних умовах. Обґрунтовано методичні підходи до оцінки інноваційного ризику в умовах невизначеності на підприємствах харчової промисловості. The dissertation highlights theoretical approaches to the definition of such concepts as "innovative risk" and "risk management innovation". The theoretical analysis of the essence of innovative risks magagement in the modern world is made. Grounded the methodical approaches to the assessment of innovative risk under uncertainty in the food industry are proved.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, інноваційні ризики, управління інноваційними ризиками, innovative risks, innovation risks management, food industry

Бібліографічний опис

Ткач, У. В. Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управляння підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Ткач Уляна Володимирівна ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.