Економічне обґрунтування біотехнологічного підходу до формування енергетичного потенціалу підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В запропонованій статті розглянуто основні підходи до виробництва теплової та електричної енергії з використанням сучасних розробок в галузі біотехнологій, приведено дані успішного впровадження проектів і здійснено обґрунтування їх використання підприємствами на базі основних техніко-економічних показників.

Опис

Ключові слова

енергія, біотехнологія, відновлювальна енергія, економічні показники, energy, biotechnology, nonconventional power, economic indices, энергия, биотехнология, возобновляемая энергия, экономические показатели, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Струнін, В. В. Економічне обґрунтування біотехнологічного підходу до формування енергетичного потенціалу підприємств / В. В. Струнін // Наукові праці НУХТ. - 2006. - №19, Ч. 3. - С. 99-102.

Зібрання