Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запорукою конкурентоспроможності, фінансової стійкості, платоспроможності, кредитоспроможності й отримання прибутку є ефективне використання ресурсного потенціалу підприємства. Пошук нових напрямків підвищення ефективності використання ресурсів та зниження витрат дозволить підприємствам займати лідируючі позиції в умовах жорсткої конкуренції на ринку. The key to competitiveness, financial stability, solvency, creditworthiness, and profitability is the efficient use of the resource potential of the enterprise. The search for new ways of increasing resource efficiency and cost reduction will allow enterprises to take a leading position in a highly competitive market.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, ресурсний потенціал, ефективність використання, фінансові ресурси, resource potential, efficiency, tangible, inancial resources

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства / Ю. Л. Труш, О. В. Лісовська // Формування ринкових відносин в Україні. Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності. – Київ, 2016. – № 5 (180). – С. 70–73.

Зібрання