Відлуння дзвону листвяного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірнику наукових праць, приуроченого до ювілею О.Г. Астаф’єва, представлено статті науковців різного профілю: літературознавців, мовознавців, перекладачів, педагогів, філософів, культурологів. Вони склали вагомий том літопису історії Міжнародної школи україністики Національної академії наук України, названий іменами трьох взаємопов’язаних між собою галузей знання: «Студії з україністики. Література. Соціум. Епоха». This collection of scientific works dedicated to the jubilee of Aleksandr Astafiev, represents the articles by various scientists: literary critics, linguists, translators, pedagogues, philosophers, and culturologists. They have composed a large volume of the chronicles of International School of Ukrainian Studies subordinated to National Academy of Sciences of Ukraine, which had got the name “Studies in Ukrainistics. Literature, Society, and Époque.”

Опис

Ключові слова

наука, творчість, критика, літературознавство, мовознавство, дослідження, спогад, science, creativity, criticism, literary studies, linguistics, research, memoires, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Відлуння дзвону листвяного / Н. В. Науменко // Вища краса на духовних узгір’ях України / Діалог культур – феномен у міждисциплінарному вимірі : зб. наук. праць. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 276-283.

Зібрання