Інформаційне забезпечення системи керування бурякопереробним відділенням цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається забезпечення кращого представлення технологічних об’єктів за допомогою новітніх методів аналізу даних. З огляду на вимогу покращення моделей технологічних процесів зроблено спробу знайти підходи, які спростять знаходження закономірностей складних технологічних процесів і систем. Технологічний процес, зокрема бурякопереробне відділення (БПВ) цукрового заводу, має ряд проблем, які невирішені на сьогодні з точки зору ефективності на рівні зменшення втрат і збільшення продуктивності. Для цих цілей використовують методи аналізу вхідних даних і ймовірнісний метод їх представлення. Використання методу силуетів дає можливість знайти кількість груп за їх взаємодією між собою без прив’язки до часових координат, що забезпечує якісно новий результат, зважаючи на можливість використання інтелектуальних і ситуаційних підходів. Метод силуетів застосовується для аналізу технологічних ситуацій. Копули визначають взаємозалежності між технологічними змінними БПВ завдяки тому, що побудовані на основі маргінального розподілу і мають різні варіанти своєї структури. На відміну від кореляційного аналізу, копули дають можливість одночасно аналізувати та знаходити залежності відразу масиву змінних, причому для кожної пари змінних копула може бути різною.

Опис

Ключові слова

інтелектуальні методи, обробка буряків, beet processing, intellectual methods, кореляція, метод силуетів, method of silhouettes, correlation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Безуглов, А. О. Інформаційне забезпечення системи керування бурякопереробним відділенням цукрового заводу / А. О. Безуглов, А. П. Ладанюк // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 24–31.

Зібрання