Revenue management: the nature and characteristics

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено основні поняття, що характеризують управління доходами як цілісну, об'єкт, принципи та функції управління. Встановлено, що саме забезпечення систему управління підприємством. До таких понять відносять такі, як мета управління науково-обгрунтованого дотримання правил управління доходами забезпечує прогресивний розвиток підприємства. Управління доходами є складною системою прийняття та реалізації управлінських рішень. Дослідження такої системи в майбутньому повинно проводитись в таких напрямах: прогнозування, програмування, управління та інтеграція. Визначено, що використання системи управління доходами допомагає великим та малим підприємствам визначити групи клієнтів для встановлення правильного переліку товарів і послуг, визначення оптимального рівня цін з метою максимізації отриманого прибутку.The basic concepts that characterize the revenue management as an integrated system management. These include concepts such as goal management, facility management principles and functions. Determined that providing evidence-based enforcement revenue management provides the progressive development of the company. Revenue Management is a complex system of decision-making and implementation. The study of this system in the future should be conducted in the following areas: forecasting, programming, management, and integration. Determined that the use of revenue management helps large and small businesses to identify customer groups to establish the proper list of goods and services, determining the optimal level of prices in order to maximize profits.

Опис

Ключові слова

управління доходами, об'єкт, мета, принципи, механізм, управление доходами, историческое развитие, объект, цель, принципы, механизм, revenue management, object, purpose, principles, mechanism, кафедра фінансів, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Arych, M. Revenue management: the nature and characteristics / M. Arych, G. Cherednichenko / Наукові праці НУХТ. – 2014. - № 1, Т. 20. – С. 133–137.

Зібрання