Застосування екотехнології для переробки відходів свиноферм

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто процес метанової ферментації стічних вод свиноферм в періодичних умовах. Визначена тривалість процесу залежно від дози завантаження і вологості субстрату. Встановлена залежність між об’ємом синтезованого біогазу і параметрами культивування. Підтверджена доцільність вибраних параметрів процесу очищення шляхом аналізу енергетичного потенціалу отриманого біогазу The process of methane fermentation of pig farm sewage under periodic conditions is considered. The process duration is determined depending on the loading dose and substrate humidity. The relationship between the volume of synthesized biogas and cultivation parameters is established. The feasibility of the selected parameters of the purification process by analyzing the energy potential of the obtained biogas is confirmed

Опис

Ключові слова

свиноферма, стічні води, сухі речовини, вологість, біогаз, зброджування, pig farm, waste water, solids, humidity, biogas, fermentation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Бублієнко, Н.О. Застосування екотехнології для переробки відходів свиноферм / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 148 – 155.

Зібрання