Перспективи технології високодисперсних порошків з рослинної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована технологія переробки рослинної сировини дає можливість не тільки повністю зберегти все корисне, що подарувала нам природа, але й додатково збагатити біологічно активними речовинами продукти, що виробляються на їх основі, підвищити їх лікувально-профілактичні і, зокрема, радіопротекторні властивості.
The proposed technology of processing of vegetable raw materials makes it possible not only to fully preserve all the good work that has given us by nature, but additionally to enrich the active ingredients products produced on their basis, improve their treatment and prevention, and in particular, the radioprotective properties.

Опис

Ключові слова

біодобавки, безвідходна технологія переробки рослинної сировини, високодисперсні порошки, аеродинамічний млин, supplements, waste technology plant raw materials, fine powders, wind mill, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Романова, З. М. Перспективи технології високодисперсних порошків з рослинної сировини / З. М. Романова, В. М. Кошова // Технологии и Инновации. – 2011. - № 6.

Зібрання