Управління роботою обладнання хлібопекарського виробництва шляхом побудови оптимального графіка планово-профілактичних ремонтів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасне устаткування хлібопекарського підприємства має досить високі показники надійності. Але в процесі експлуатації стан устаткування постійно знаходиться під дією різних чинників, режимів і умов роботи. Це знижує його експлуатаційну надійність і збільшує вірогідність виникнення відмов. Надійність устаткування залежить не лише від якісного виготовлення і правильної експлуатації, але і від науково-обгрунтованого графіку технічного обслуговування і своєчасного ремонту. The modern equipment of bakery enterprise has high enough reliability indexes. But in the process of exploitation the state of equipment constantly is under the action of different factors, modes and terms of work. It reduces his operating reliability and increases probability of origin of refuses. Reliability of equipment depends not only on the quality making and correct exploitation but also from the scientifically-reasonable chart of technical service and timely repair.

Опис

Ключові слова

планово-попереджувальні роботи, хлібопекарське виробництво, оптимізація, графік ремонтних робіт, preventive-maintenance repairs, bakery production, optimization, chart of workovers, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маноха, Л. Ю. Управління роботою обладнання хлібопекарського виробництва шляхом побудови оптимального графіка планово-профілактичних ремонтів / Л. Ю. Маноха, Н. В. Лиманская // Наука і освіта в новий вимір. Природничі та технічні науки. - Будапешт, 2013. - Т. 8. - С. 137-140.

Зібрання