З історії правового регулювання підприємницької діяльності в Росії та Україні у XVIII - XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У науковій статті на основі аналізу нормативно-правових актів Російської імперії аналізується правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні у ХVIII-XIX ст. Особливу увагу приділено висвітленню правового стану купецької верстви населення і регулюванню торговельно-економічних операцій.

Опис

Ключові слова

стани, реформи, розпорядження, укази Сенату, торговий збір, состояния, реформы, распоряжения, указы Сената, торговый сбор, states, reform, orders and decrees of the Senate, commercial collection, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Пилипенко, О. Є. З історії правового регулювання підприємницької діяльності в Росії та Україні у XVIII - XIX ст. / О. Є. Пилипенко // Науковий вісник Академії муніципального управління. – 2012. – Вип. 2. – С. 221-226. – (Право)

Зібрання