Органічна продукція: переваги і недоліки

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено переваги і недоліки органічної продукції, яка вважається корисною для людини й безпечною для навколишнього середовища. Визначено зміст поняття «органічна продукція», з'ясовано особливості її впливу на організм людини порівняно з неорганічною. The article discusses advantages and disadvantages of organic products. These products are considered useful for people and safe for the environment, due to the fact that pesticides, chemical fertilizers and genetically modified products are not used in their manufacturing process. The essense of organic food products has been defined, as well as their influence on a human organism compared to inorganic ones.

Опис

Ключові слова

екологічність, органічні продукти, продовольча безпека, environmental, organic products, food safety, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тіхонова, H. O. Органічна продукція: переваги і недоліки / H. O. Тіхонова, О. Ю. Межинська-Бруй // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 5. – С. 98-104.

Зібрання