Основні заходи та регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підручник детально знайомить читача з основними принципами регулювання зовнішньоекономічної діяльності, сучасною митною політикою України, особливостями здійснення експортно-імпортних операцій, організацією діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на міжнародних товарних ринках, особливостями страхування ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Опис

Ключові слова

зовнішньоекономічна діяльність, внешнеэкономическая деятельность, external relations, діяльність підприємства, деятельность предприятия, activities of the company, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Основні заходи та регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, Г. С. Гуріна, О. В. Ільєнко // Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : підручник. – Київ: Кондор, 2012. – С.14–51.

Зібрання