Дослідження ефективності поетапного зворотного осмосу для зменшення кількості ретентату в процесі водопідготовки

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються питання зниження кількості стічної води (ретентату) після мембрани зворотного осмосу з використанням поетапної зворотньоосмотичної схеми. Це дозволяє досягнути значної економії витрат питної води та покращення екологічного стану в Україні. This paper deals with the decrease in the number of waste water (retentatе) after the reverse osmosis membranes using reverse osmosis phased scheme. This allows you to achieve significant cost savings drinking water and improvement of ecological situation in Ukraine.

Опис

Ключові слова

ретентат, перміат, питна вода, зворотний осмос, мембрани, економія витрат води, retentate, permiat, drinking water, reverse osmosis membranes, water cost savings, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Дослідження ефективності поетапного зворотного осмосу для зменшення кількості ретентату в процесі водо підготовки / Я. О. Барашовець, С. А. Шульга, Є. Б. Дуденко, І. О. Крапивницька // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2017. - Вип. 31. - С. 23-26.

Зібрання