Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок як об’єкт спадкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто, які саме права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть переходити у спадщину. Зроблено висновок про невизначеність в законодавстві України питання переходу у спадщину права на подання заявки та одержання патенту. The author considers what intellectual property rights on invention, utility model, industrial design can be inherited. The conclusion is made about uncertainty in the legislation of Ukraine concerning the issue of inheritance the right to file an application and obtain a patent.

Опис

Ключові слова

cпадкування, права інтелектуальної власності, винахід, корисна модель, промисловий зразок, право на подання заявки, право на одержання патенту, inheritance, intellectual property rights, invention, utility model, industrial design, right to file an application, right to obtain a patent

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський С. О.Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок як об’єкт спадкування / С. О.Бутнік-Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 3. – С. 61 – 71.

Зібрання