Розвиток кластерів в Україні як фактор відновлення економічного зростання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються проблеми функціонування та перспективи функціонування кластерів в Україні. Кластери є однією із форм підвищення інноваційної спрямованості і конкурентоспроможності економіки. Нерозвиненість кластерної будови вітчизняного суспільства не дозволяє виявити її значний потенціал. The article deals with problems of and prospects for the functioning of clusters in Ukraine. Clusters are a form of innovative direction and increasing economic competitiveness. Undeveloped cluster structure of domestic society cannot reveal its considerable potential.

Опис

Ключові слова

кластери, clusters, інновації, кластеризація, innovation, clustering, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Швед, Т. В. Розвиток кластерів в Україні як фактор відновлення економічного зростання / Т. В. Швед // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2011. – № 40. – С. 197–201.

Зібрання