Системний аналіз складного об’єкта в задачах діагностики та координація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі системного аналізу технологічного комплексу цукрового заводу неперервного типу, виділено основні ознаки і проведено класифікацію технологічних змінних, проаналізовано їх вплив на якість готової продукції. Based on systematic analysis of the technological complex sugar mill continuous type, highlighted the main features and the classification process variables, their influence on the quality of the finished product.

Опис

Ключові слова

системний аналіз, діагностика, координація, технологічний комплекс неперервного типу, цільовий сценарій, дифузійне відділення, system analysis, diagnostics, coordination, technological complex of continuous type, target scenario, diffusion separation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Ладанюк, А. П. Системний аналіз складного об’єкта в задачах діагностики та координація /А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Н. А. Заєць // Автоматизація виробничих процесів - 2006. - №2 -С. 44-47.

Зібрання