Кредитно – модульна система при викладанні математичних дисциплін студентам – економістам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кредитно-модульна система навчання може мати позитивний вплив на ефективність праці як студента, так і викладача при певному вдосконаленні. Вона сприятиме підвищенню рівня вищої освіти. ECTS system training can have a positive impact on the business performance of both students and teachers at a certain improvement. It will increase the level of higher education.

Опис

Ключові слова

кредитно–модульна система, математичні дисципліни, ECTS system, the mathematical discipline, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Кредитно – модульна система при викладанні математичних дисциплін студентам – економістам / М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, О. В. Островська та ін. // Нові технології навчання : наук. – метод. зб. — К. : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, МОН України. - 2009. - Спец. вип. — С. 82-83.

Зібрання