Визначення висоти зони активного теплообміну у процесі сушіння пивних дріжджів у вібропсевдозрідженому шарі інертного матеріалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено результати дослідження зміни температури теплоносія по висоті вібропсевдозрідженого шару інертного матеріалу при активній циркуляції його в об’ємі камери сушіння.
The article contains results investigations of changes in coolant temperature at an altitude of vibro of pseudo liquefied layer of inert material with an active circulationin the chamber to dryer.

Опис

Ключові слова

тепло-масообмін, пивні дріжджі, інертний матеріал, вібропсевдозріджений шар, коефіцієнт теплообміну, зона активного теплообміну, heat-mass exchange, brewer's yeast, inert material, vibro of pseudo liquefied a layer, coefficient of heat exchange, zone of active heat exchange, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Якобчук, Р. Л. Визначення висоти зони активного теплообміну у процесі сушіння пивних дріжджів у вібропсевдозрідженому шарі інертного матеріалу / Р. Л. Якобчук, В. Л. Яровий // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2012. – Вип. 29, Т. 2.

Зібрання