Вплив світлових умов культивування на продуктивність мікроводорості Spirulina platensis при вирощуванні її у площинному аероліфтному фотобіореакторі закритого типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено вплив світлових і температурних режимів культивування на ріст і накопичення біомаси культурою Spimlina platensis при вирощуванні її у площинному аерліфтному фотобіореакторі закритого типу. Введено і встановлено вплив специфічного для розробленого реактора коефіцієнта періодичності на продуктивність, вміст білка та хлорофілу у біомасі спіруліни. Dominance of light and temperature conditions of cultivation on growth and accumulation biomass by culture Spirulina platensis attached to growing of her in plate airlift photobioreactor of closed type is studied. Introduced and studied dominance specific for worked up reactor, coefficient of periodicity on productivity, contained of protein and chlorophyll in biomass of Spirulina.

Опис

Ключові слова

накопичення біомаси, площинний аерліфтний фотобіореактор, spirulina platensis, accumulation biomass, plate airlift photobioreactor, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Вплив світлових умов культивування на продуктивність мікроводорості Spirulina platensis при вирощуванні її у площинному аероліфтному фотобіореакторі закритого типу / А. В. Котинський, А. І. Салюк, О. Ф. Нікулін, В. І. Карпенко // Наукові записки НаУКМА: Біологія та екологія. - 2000. - № 18. - С. 56 – 62.

Зібрання