Художній дискурс: проблема інтерпретації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті схарактеризовано терміни «текст» та «дискурс», їхнє функціонування в лінгвістичних дослідженнях. Установлено, що попри різні характеристики розмежування поняття тексту та дискурсу, текст витлумачували як один із його складників, або як його одиницю. У сучасних мовознавчих студіях дискурс окреслюють як репрезентацію певного комунікативного акту. Схарактеризовано основні характеристики художнього дискурсу, його природу, окреслено роль автора в процесі створення художнього дискурсу. Установлено, що й досі він не має точної, однозначної дефініції. Окреслено основні ознаки художнього дискурсу, відповідно до яких він постає як стиль мислення та мовлення автора, що він вкладає в мову персонажів твору; як особливий результат взаємодії намірів автора та різноманітних можливих реакцій читача; як комунікативний акт, основною характеристикою якого є намагання автора за допомогою свого твору вплинути на внутрішній духовний простір читача з метою змінити їх. Установлено, що художній дискурс тісно пов’язаний з особистістю автора та його ідіостилем.

Опис

Ключові слова

тест, дискурс, художній дискурс, художній текст, автор, читач, ідіостиль, мовна особистість, кафедра гуманітарних дисциплін, test, discourse, artistic discourse, artistic text, author, reader, idiostyle, linguistic personality

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Художній дискурс: проблема інтерпретації / Л. М. Приблуда // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. – 2022. – Том 33 (72), № 1. – Ч. 1. – С. 78–82

Зібрання