Первинна та вторинна номінація: лінгвістичний статус

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У науковій праці схарактеризовано терміни «номінація», «первинна номінація», «вторинна номінація», з’ясовано їх лінгвістичний статус. Зазначено, що термін «номінація» розуміють як процес утворення мовних одиниць, які характеризуються номінативною функцією і слугують для називання, розчленування фрагментів навколишньої дійсності та формування відповідних понять про них у формі слів, словосполучень, фразеологізмів та речень, а також як процес добору зі словникового складу мови таких лексичних засобів, значення яких відповідає уподобанням мовця. Зауважено, що явище номінації не є самодостатнім, оскільки тісно пов’язане з граматичною та синтаксичною організацією мовлення. Установлено, що номінативний процес є фіксацію в матеріальній оболонці звука певного змісту.

Опис

Ключові слова

номінація, номінатема, первинна номінація, вторинна номінація, лексичне значення, кафедра гуманітарних дисциплін, nomination, nominatheme, primary nomination, secondary nomination, lexical meaning

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Первинна та вторинна номінація: лінгвістичний статус / Л. М. Приблуда // Академічні студії. – 2022. – Вип. 1. – С. 68-73

Зібрання