Персонализм философии Николая Бердяева и философия французского персонализма

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджується вплив філософського вчення М. Бердяєва на становлення і розвиток філософії французького персоналізму. Особлива увага приділяється пошуку спільного і відмінного в інтерпретації ними ідей персоналістичного характеру. The article examines the impact of philosophical doctrine Berdyaev on the formation and development of the French philosophy of personalism. Particular attention is paid to finding similarities and differences in the interpretation of their ideas personalistic character.

Опис

Ключові слова

персоналізм, Бог, особистість, свобода, творчість, гносис, об’єктивація, gnosis, personalism, God, identity, freedom, creativity, objectification, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Павлов, В. Л. Персонализм философии Николая Бердяева и философия французского персонализма / В. Л. Павлов // Практична філософія. — К.: Центр практичної філософії, 2013. — № 4 (50). — С. 133–144.

Зібрання