Управління інвестиційною стратегією на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У дисертаційній роботі наведено теоретико-методичні основи управління розвитком підприємств, проведений аналіз інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості та виявлено ряд проблем, що потребують вирішення шляхом інвестиційного розвитку. The dissertation presented theoretical and methodological foundations of the development of enterprises, the analysis of investment activity in the food industry and identified a number of issues that need to be addressed through investment development.

Опис

Ключові слова

інвестиційна стратегія, інвестиційний розвиток, харчова промисловість, напрями інвестиційної стратегії, управління інвестиційною стратегією, investment strategy, investment development, food processing, areas of investment strategy, management investment strategy

Бібліографічний опис

Форкош, Н. М. Управління інвестиційною стратегією на підприємстві : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управляння підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Форкош Надія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.