Ліричний герой – друге ліричне «я» автора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ліричний спосіб художнього показу може передати все багатство, всю складність і суперечливість внутрішнього світу людини. Поет-лірик розкриває насамперед свій світ, але завжди співвідносить виливи власних, індивідуальних переживань, настроїв, роздумів з настроями близьких йому за світоглядом, переконаннями, ставленням до життя людей. The lyrical way of artistic showing may transform the entire diversity, complexity and contradictories of a man’s internal world. The lyric poet, first of all, reveals one’s own world, yet always correlates the emanation of one’s own moods, reflections and experiences with the intentions of people whose worldview, thoughts, and attitudes to human life are similar to those poet’s.

Опис

Ключові слова

лірика, поет, майстерність, внутрішній світ, ліричний герой, lyrics, poet, mastery, internal world, speaker of a poem, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Гуляк, А. Б. Ліричний герой – друге ліричне «я» автора / А. Б. Гуляк, Н. В. Науменко // Наукові праці Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2013. - Вип. 34. - С. 25-35.

Зібрання