Для очищення води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті представлений огляд існуючих реагентів, а саме коагулянтів, які застосовуються для отримання питної води високої якості. Вимоги до якості води різні і залежать від її призначення, виду продукції, що виготовляється, та технологій, що застосовуються. В харчовій промисловості технологічна вода повинна відповідати вимогам до питної води і господарських потреб, а також додатковим вимогам, які обумовлені специфічними умовами галузі. Зазвичай якість води із природних джерел, поверхневих та підземних, не задовольняє вимог споживача. Саме вимоги споживача та хімічний склад і властивості природної води визначають вибір методів її обробки. Найбільш поширені, неорганічні коагулянти. Тому наведені переваги та недоліки саме таких коагулянтів. In the article the presented review of existent reagents, namely coagulants that are used for the receipt of drinking-water of high quality. Requirements to quality of water are different and depend on her setting, type of products that is made, and technologies that are used. In food industry technological water must answer requirements to the drinking-water and economic necessities, and also to the additional requirements that is conditioned by the specific terms of industry. Usually quality of water from natural sources superficial and underground dissatisfies the requirements of consumer. Exactly the requirements of consumer and chemical composition and properties of natural water determine the choice of methods of her treatment. Most widespread, inorganic coagulants. Therefore the brought advantages over and lacks of just the same coagulants.

Опис

Ключові слова

очищення води, коагулянт, питьевая вода, питна вода, коагулянт, cleaning of water, coagulant, drinking water, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Хижняк, О. О. Для очищення води / О. О. Хижняк, А. К. Запольський // Харчова та переробна промисловість. - 2006. – №3. – С. 26-27.

Зібрання