Критерії ефективного формування кадрового потенціалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто критерії формування кадрового потенціалу на підприємствах. Визначено фактори, які впливають на розвиток кадрового потенціалу підприємства. Освітлено системи адаптації та наставництва. Are reviewed ways of strengthening of the personnels potential on enterprises. Are defined factors that influence on the personnels potential development on the factories. Are showed up adaptation and tutorship systems.

Опис

Ключові слова

кадровий потенціал, наставництво, управління персоналом, система адаптації, adaptation system, tutorship, human resources management, staff potential, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Критерії ефективного формування кадрового потенціалу / В. О. Москаленко // Національне господарство України : теорія та практика управління : зб. наук. праць. – Рада по вивч. прод. сил України НАН України. - 2008. – С. 161–166.

Зібрання