Ефективність як економічна категорія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблемні питання, що пов’язані з визначенням ефективності як економічної категорії. Досліджено класифікацію економічної ефективності, суть екологічної та соціальної ефективності діяльності підприємницьких структур.

Опис

Ключові слова

ефективність, эффективность, efficacy, ефект, витрати, продуктивність, економічна ефективність, соціальна ефективність, екологічна ефективність, эффект, расходы, производительность, экономическая эффективность, социальная эффективность, экологическая эффективность, expenses, productivity, economic efficacy, social efficacy, ecologic efficacy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Ефективність як економічна категорія / Т. А. Говорушко // Наукові праці НУХТ. - 2007. – № 20. – С. 74–76.

Зібрання