Розробка математичної моделі для визначення максимальної продуктивності обладнання в роботизованих лініях для групової упаковки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається математична модель для визначення максимальної продуктивності обладнання в роботизованих лініях для укрупнення вантажних одиниць. Визначено вплив інтенсивності потоків пакованих виробів різного типорозміру на формування групової упаковки та шляхи досягнення максимальної продуктивності промислового робота.
In article the mathematical model for definition of the maximum productivity of the equipment in lines for integration of cargo products is considered. It is defined influences of intensity of streams of packing products on formations of group packing and a way of achievement of the maximum productivity of the robot.

Опис

Ключові слова

укрупнена вантажна одиниця, enlarged cargo unit, інтенсивність потоку, робот, групова упаковка, intensity of flow, robot, transport package, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Якимчук, М. В. Розробка математичної моделі для визначення максимальної продуктивності обладнання в роботизованих лініях для групової упаковки / М. В. Якимчук // Харчова промисловість. – 2010. – № 9. – С. 133–136.

Зібрання