Optimization of the technological process of flax seed germination

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

A mathematical model of the flaxseed germination process was constructed using the regression and correlation analysis methods. The model obtained determines the optimum germination modes. In the course of the experimental research, we applied experimental design techniques and mathematical processing of the experimental data. Using the computer programmes MathCad and. Microsoft Excel optimized the flax seed germination and set its optimum modes. The constructed mathematical model makes it clear that the maximum germination energy 99.64% is achieved at the temperature 27.5°C and humidity 95%. The experimental and statistical models of germination of flax seeds have been obtained,describing the process with the correlation coefficient R = 0.96–0.99.The data obtained can be used to predict the quality parameters of flax seedlings and the energy consumption to obtain them. Було побудовано математичну модель процесу пророщування насіння льону з використанням методіврегресійного та кореляційного аналізу. За допомогою отриманої моделі визначено оптимальні режими пророщування.Під час проведення експериментальних досліджень застосовувались методи планування експерименту і математичної обробки експериментальних даних. За допомогою комп’ютерних програм MathCad та Microsoft Excel проведено оптимізацію процесу пророщування насіння льону та встановлено оптимальні режими. З побудованої математичної моделі випливає, що максимальна енергія проростання 99,6% досягається при температурі 27,5°С та вологості 95%.Отримані експериментально-статистичні моделі процесу пророщування насіння льону описують перебіг процесу з коефіцієнтом кореляції R = 0,96-0,99, і можуть бути використані для прогнозування якісних показників готового напівфабрикату й енерговитрат на його отримання.

Опис

Ключові слова

flax, seedlings, determination, experimental and mathematical modelling, regression analysis, льон, проростки, пророщування, експериментально-математичне моделювання, регресійний аналіз, кафедра технології оздоровчих продуктів, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Kraevska, S. Optimization of the technological process of flax seed germination / S. Kraevska, O. Yeshchenko, N. Stetsenko // Food science and technology. – 2019. – Vol. 13. – Issue 3. – P. 86–92.

Зібрання