Особливості формування різних форм господарювання у харчовій промисловості.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1996

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено специфічні особливості харчової промисловості, проаналізовано функціонування підприємств харчової промисловості різних форм господарювання, виявлено основні проблеми та причини гальмування переходу підприємств переробних галузей харчової промисловості доринкових форм господарювання та найбільш перспективні з цих форм. Identified specific features food industry, analyzed the functioning of the food industry enterprises of different forms of management, the main problems and causes inhibition enterprises transition food processing industries to market forms of management and the most promising of these forms.

Опис

Ключові слова

ринкові форми господарювання, харчова промисловість, малі підприємства, споживання харчових продуктів, ефективність виробництва, адміністративно-командна система, акціонерні товариства, орендні відносини, сировинні зони, приватизація підприємств, market forms of business, food industry, small businesses, food consumption, production efficiency, administrative-command system, joint stock companies, leases, raw areas, privatization of enterprises, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Особливості формування різних форм господарювання у харчовій промисловості / Л. В. Страшинська // Економіка АПК. – 1996. - № 7. – С. 31-35.

Зібрання