Дія деяких біоцидних препаратів на бактеріальну і грибну мікрофлору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено досліди з визначення мінімальних інгібуючих та статичних концентрацій дезінфекційних засобів, які відрізняються за хімічною природою. Встановлено відповідність препаратів інструкціям до застосування. Підтверджено переваги застосування препаратів нового покоління поліалкіленгуанідинової природи. Встановлено залежність біоцидної активності препаратів від часу експозиції. Experiments on determination of minimal inhibitory and static concentrations of disinfectant agents, which differ in chemical nature, were carried out. Conformity of the chemicals to their application instructions was established. Advantages in application of new generation chemicals of polyalkylene and guanidine nature were confirmed.

Опис

Ключові слова

дезінфекція, disinfection, біоциди, мікроорганізми, bioside, microorganisms, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Грегірчак, Н. М. Дія деяких біоцидних препаратів на бактеріальну і грибну мікрофлору / Н. М. Грегірчак, О. А. Гуцалюк // Наукові праці НУХТ. — Київ : НУХТ, 2007. - № 20 - С. 22 - 25.

Зібрання