Перша основна задача теорії пружності для тіла з циліндричною тріщиною

Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналітичними методами лінійної теорії пружності розв’язано осесиметричну задачу про напружено – деформівний стан просторового тіла ослабленого математичним розрізом по частині циліндричної поверхні. Задачу зведено до системи двох інтегральних рівнянь Фредгольма. Analytical methods of the linear elasticity theory solved оxisymmetric problem of the stress - strain state space mathematical body relaxed cut on a cylindrical surface of the part. The problem is reduced to a system of two Fredholm integral equations.

Опис

Ключові слова

просторове пружне тіло, циліндричний розріз, система рівнянь Фредгольма, spatial elastic body, cylindrical section, system of equations Fredholm, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мартиненко, М. А. Перша основна задача теорії пружності для тіла з циліндричною тріщиною / М. А. Мартиненко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. - Серія: Фізико-математичні науки - 2013. - №3. – C. 184-187.

Зібрання