Управління розвитком кадрового потенціалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розкривається сутність понять потенціал та кадровий потенціал. Зазначаються шляхи розвитку кадрового потенціалу та складові цього процесу. In article the essence of concept potential and personnel potential opens. Ways of development of personnel potential and different parts of this process are considered .

Опис

Ключові слова

розвиток кадрового потенціалу, кадри, потенціал, кадровий потенціал, development of personnel potential, staff, potential, personnel potential, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тіхонова, Н. О. Управління розвитком кадрового потенціалу / Н. О. Тіхонова // Харчова промисловість. – К.: НУХТ, 2008. - № 7. – С. 180-183.

Зібрання