Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я та життєзабезпечення організму людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми, пов’язані з місцем і роллю здорового харчування у поліпшенні стану здоров’я людей різного віку та професії. Зазначено, що в останні роки на світовому ринку нових технологій і харчових продуктів визначилася тенденція до збільшення кількості якісно нових продуктів, призначених для запогігання різним захворюванням, зміцнення захисних сил організму, зниження ризику впливу токсичних сполук і несприятливих економічних чинників. Автори статті послідовно обґрунтовують актуальну для науковців та споживачів потребу — засвоїти і впровадити в харчову промисловість України нові підходи й нові світові тенденції до створення продуктів, що їх сьогодні називають по-різному (оздоровчими, функціональними, спеціальними). Та, незважаючи на терміни, сутність таких продуктів одна — захист організму людини від несприятливих чинників довкілля, поліпшення стану здоров’я, підвищення адаптаційних можливостей, подовження тривалості життя.

Опис

Ключові слова

харчування, здоров’я, функціональні продукти, functional products, functional products, геронтологія, якість життя, quality of life, gerontology, кафедра технології оздоровчих продуктів, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я та життєзабезпечення організму людини / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 204–213.

Зібрання