Формування національних інноваційних кластерооб’єднаних підприємств як елементів інституціонального забезпечення сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті викладено результати досліджень у сфері розвитку інноваційної діяльності кластера. Проаналізовано міжнародний досвід регіональної складової інноваційного розвитку, визначено негативні фактори в українській економіці, подолання яких дозволить збільшити випуск інноваційної та високотехнологічної продукції, запропоновано комплекс заходів щодо активізації інноваційних процесів за рахунок кластерного підходу. In the article the results of researches are expounded in the field of development of innovative activity of cluster. International experience of regional constituent of innovative development is analysed, certainly negative factors in the Ukrainian economy, overcoming of which will allow to increase the issue of innovative and highly technological products, the complex of measures is offered on activation of innovative processes due to cluster approach.

Опис

Ключові слова

інновація, innovation, інноваційний розвиток, інноваційні процеси, кластерний підхід, кластер, innovative development, innovative processes, cluster approach, cluster, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Ганущак-Єфіменко, Л. М. Формування національних інноваційних кластерооб’єднаних підприємств як елементів інституціонального забезпечення сталого розвитку / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 7/8. - С. 51-53.

Зібрання