Страхове шахрайство - економіко-правові аспекти, індикатори і шляхи боротьби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі подано економіко-правову оцінку страхового шахрайства. Виявлено індикатори присутності шахрайських схем і запропоновано систему протидії страховому шахрайству на мікроекономічному і макроекономічному рівнях. Показано необхідність існування відділів претензій, страхових випадків і економічної безпеки в страхових компаніях, незалежного страхового детективного агентства на українському ринку страхових послуг. In this work the institutional evaluation of insurance fraud is considered. The indicators of insurance fraud scheme presence are revealed and the system of counteraction of insurance swindle is offered on microeconomical and macroeconomical levels. It is shown the necessity of existence of departments of claims, insurance accidents and economic security in insurance companies, independent insurance detective agencies at the Ukrainian insurance services market.

Опис

Ключові слова

індикатори наявності шахрайських схем, незалежні страхові детективні агентства, страхове шахрайство, indicators of presence of fraud charts, independent insurance detective agencies, insurance fraud, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Страхове шахрайство - економіко-правові аспекти, індикатори і шляхи боротьби / Л. В. Шірінян // Економіка та право. – 2010. – № 3. – С. 148-153.

Зібрання