Агрологістика та агроланцюги постачання в АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито сутність агрологістики та агроланцюгів постачання в АПК. Наведено види діяльності, пов’язані з потоком матеріалів в аграрному секторі. Визначено проблеми управління постачанням в АПК. Наведено компоненти управління ланцюгом постачання.
There were shown the essence of agrochain and agrologistics supplies in agriculture. Describes an activities associated with the flow of materials in the agricultural sector. The problems supply management in agriculture identified. An components of supply chain management are given.

Опис

Ключові слова

мережа постачання, агрологістика, агроланцюг постачання, управління агроланцюгом постачання, management of agricultural supply chain supply network, agro logistics, agro supply chain, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Косарева, Т. В. Агрологістика та агроланцюги постачання в АПК / Т. В. Косарева // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 52-57.

Зібрання