«Комплевіт» як замінник пантотенату для Acinetobacter sp. IMB B-7005 – продуцента екзополісахариду етаполану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що оптимальною для синтезу етаполану концентрацією пантотенату у складі «Комплевіту» є 0,00085–0,00095 % (масова частка). За внесення такої концентрації пантотенату у середовище культивування Acinetobacter sp. IМВ B-7005 з соняшниковою олією та етанолом концентрація синтезованого полісахариду становила 5,1 і 9,4 г/л відповідно. Oтримані результати свідчать про можливість використання вітамінного комплексу «Комплевіт» як джерела пантотенату для продуцента ЕПС Acinetobacter sp. ІМВ В-7005. It was found that the optimum concentration of pantothenate in "Complevit" composition is 0,00085–0,00095 %. Under cultivation of IMV B-7005 strain in the oil- and ethanol-containing medium with such concentration of pantothenate amount of ethapolan synthesized was 5.1 and 9.4 g/l, respectively. Thus, the obtained results prove the possibility of using vitamin’s complex "Complevit" as a source of pantothenate for producer of EPS – Acinetobacter sp. IMV B-7005.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, екзополісахариди, біосинтез, фактори росту, пантотенат кальцію, exopolysaccharides, biosynthesis, growth factors, calcium pantothenate

Бібліографічний опис

Івахнюк, М. О. «Комплевіт» як замінник пантотенату для Acinetobacter sp. IMB B-7005 – продуцента екзополісахариду етаполану / М. О. Івахнюк, Н. А. Гриценко, Т. П. Пирог // Ukrainian food journal. - 2014. − Vol. 3, Is.5. − Р. 87−93.

Зібрання