Використання глауконіта для адсорбції домішок із сортівок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Установлено покомпонентну вибіркову спроможність глауконіту відносно домішок сортівки і визначено технологічні параметри адсорбції альдегідів, естерів, вищих спиртів, ацетону, метилкетону, оцтової кислоти природним мінералом. Обгрунтовано механізм адсорбції домішок із бортівок глауконітом. Given by selective component relative ability glauconite sortovki impurities and process parameters determined adsorption of aldehydes, esters, higher alcohols, acetone, methyl ketone, acetic acid, a natural mineral. The mechanism of adsorption of impurities from sortivok glauconite.

Опис

Ключові слова

глауконіт, сортівка, механізм адсорбції, glauconite, sorting, mechanism of adsorption, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Ткачук, Н. А. Використання глауконіта для адсорбції домішок із сортівок / Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник, Л. В. Зоткіна // Обладнання та технології харчових виробництв : тематичний збірник наукових праць ДНУЕіТ. – 2011. – Вип. № 26. - C. 489-493.

Зібрання