Теоретичні аспекти формування інвестиційної стратегії на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто основні вимоги до сформованої інвестиційної стратегії. Представлено процес її розробки на основі визначення інших основних функціональних стратегій підприємств харчової промисловості, які найбільше впливають на формування та реалізацію інвестиційної стратегії. In the article basic requirements to the formed investment strategy are considered. It is presented the process of its elaboration with other functional strategies of food enterprises, which have the greatest influence on form and realization of the investment strategy.

Опис

Ключові слова

функціональні стратегії, зовнішнє середовище, інвестиційна стратегія підприємства, формування, стратегічний набір, functional strategies, outside environment, investment strategy of enterprise, formation, set of strategies, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Якимчук, Т. В. Теоретичні аспекти формування інвестиційної стратегії на підприємствах харчової промисловості / Т. В. Якимчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2010. - № 11 (114). – С. 79-83.

Зібрання