Інформаційне забезпечення ощадливого управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено сутність інформаційного забезпечення управління підприємством, його складові та обґрунтовано формат управлінської звітності в межах ощадливого управління підприємством. Essence of the informative providing and his constituents are investigated in this article, and also the format of the management reporting is grounded for a system lean management of the enterprise are proved.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, інформаційне забезпечення, ощадливе управління, управлінська звітність, information providing, lean management, management reporting

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Інформаційне забезпечення ощадливого управління підприємством / І. В. Колос // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. - №8. – С. 177-185. – (Економічні науки).

Зібрання