Вплив антисептиків на накопичення летких домішок у спиртових бражках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено вплив різних антисептиків на хіміко-технологічні показники процесу бродіння сусла із крохмалевмісної сировини, мікробіологічну чистоту зрілих бражок, бродильну активність дріжджів та вихід етилового спирту.
Influence of different antiseptic preparations on chemistry-technological parameters of fermentation process of must from starch-contain raw material, microbiological cleanliness fermentation worts, fermentive activity of yeast and an output of ethyl spirit is investigated.

Опис

Ключові слова

концентровані ферментні препарати, молочнокислі бактерії, мікрофлора спиртових бражок, антисептики, concentrated fermental preparations, lactic bacteria, microflora of spirit worts, antiseptics, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Шиян, П. Л. Вплив антисептиків на накопичення летких домішок у спиртових бражках / П. Л. Шиян, В. Маринченко, А. М. Фіщенко // Харчова і переробна промисловість. - 2004. - 5. – С. 19-20.

Зібрання