Поглинання свинцю пшеницею озимою за різних технологій вирощування в умовах Північного Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені результати досліджень щодо впливу технологій вирощування пшениці озимої на вміст рухомих форм свинцю в грунті та вегетативних і генеративних органах рослин. Визначено коефіцієнти біологічного поглинання, встановлено взаємозв’язок між вмістом свинцю в вегетативних і генеративних органах пшениці на кількість його в грунті. The results of studies on the impact of technology growing winter wheat on the content of mobile forms of lead in soil and vegetative and generative organs of plants. A coefficients for biological uptake, found a relationship between lead content in vegetative and generative organs of wheat on the number of its soil.

Опис

Ключові слова

пшениця озима, коефіцієнт біологічного поглинання, свинець, winter wheat, biological absorption coefficient, lead, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Поглинання свинцю пшеницею озимою за різних технологій вирощування в умовах Північного Лісостепу України / Н. А. Макаренко, О. В. Тогачинська, І. М. Свидинюк, І. М. Кононюк // Наукові доповіді НуБІП : Електронний фаховий журнал. – 2009. -4 (16). – Режим доступу : https:// https://nd.nubip.edu.ua/2009-4/09mnanlu.pdf

Зібрання