Виробничий чинник як елемент управління витратами на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглядається вплив виробничого чинника на управління витратами виробництва продукції та її реалізації як одного з підходів до економії витрат. The impact of production factor on the management of costs of production and its realization as one of the approaches of costs’ economy is examined in this work.

Опис

Ключові слова

витрати, склад витрат, умовно-постійні та змінні витрати, економія витрат, costs, costs’ composition, conventionally fixed and variable costs, cost economy, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Стахурський, В. О. Виробничий чинник як елемент управління витратами на підприємстві / В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук. ред. І. Г. Манцуров. - К., 2015. - Вип. 1 (164). - С. 133–136.

Зібрання