Сучасні тенденції використання трейд-маркетингу на виробничих та торговельних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На ринку ведеться постійна боротьба між підприємствами, в якій перемогу отримає той, хто ефективно планує, реалізує та вимірює результати маркетингової діяльності. Для отримання більшого прибутку та задоволення потреб клієнтів підприємства застосовують механізм трейдмаркетингу. Це поняття мало досліджене українськими науковцями та недостатньо використовується сучасними виробниками та рітейлом. Метою статті є поглиблений аналіз сутності та характеристик трейд-маркетингу, вдосконалення класифікації інструментів і узагальнення показників вимірювання ефективності трейд-маркетингу, а також визначення особливостей їх використання виробниками та рітейлом. У статті сформовано власне визначення поняття «трейд-маркетинг». Розширено існуючий підхід до класифікації інструментів трейд-маркетингу. Досліджено та сформовано параметри вимірювання ефективності трейд-маркетингу, які допоможуть підприємству ефективніше планувати більш дієві активності.

Опис

Ключові слова

трейд-маркетинг, інструменти трейд-маркетингу, мерчандайзинг, споживач, виробники, роздрібна торгівля, trade marketing, trade marketing tools, merchandising, consumer, manufecturers, retail, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Розумей, С. Сучасні тенденції використання трейд-маркетингу на виробничих та торговельних підприємствах / С. Розумей, Г. Ю. Юденко, О. А. Гончарова // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць. – 2020. – № 1 (75). – С. 107–117.

Зібрання