Нові надходження № 9-10 (вересень-жовтень): інформаційний бюлетень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у вересні та жовтні 2023 року. Подано повний бібліографічний опис видань. Проінформовано про кількість примірників і місце знаходження видань у структурних підрозділах бібліотеки. Матеріал згруповано за розділами УДК, у межах розділу – за абеткою авторів або назв видань. Опис кожного видання містить дані поличного шифра, індекса УДК документа та місця збереження. Бюлетень адресовано науковцям, викладачам та здобувачам закладів вищої освіти. The newsletter contains information about new publications received by the fund scientific and technical library in September and October 2023. A full bibliographic description of publications is provided. Informed about the number of copies and the location of the publications in the structural subdivisions of the library. The material is grouped by sections of the UDC, within the section - by the alphabet of authors or publication titles. Description each edition contains the data of the shelf code, UDC index of the document and storage location. The bulletin is addressed to scientists, teachers and students of higher education institutions.

Опис

Ключові слова

нові надходження, книги, журнали, new incomings, books, magazine

Бібліографічний опис

Нові надходження № 9-10 (вересень-жовтень) : інформаційний бюлетень / Науково-технічна бібліотека НУХТ ; уклад. І. Прокопенко. – Київ : НУХТ, 2023. – 46 с.