Значення дисциплін "Математичні методи оптимізації та дослідження операцій" і "Сучасна теорія управління" у професійному становленні та вихованні бакалаврів спеціальності "Інформаційні управляючі системи і виробництва"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основне завдання підготовки фахівця спеціальності 6.080400 "Інформаційні управляючі системи і виробництва" — навчити всебічно використовувати набуті знання для вирішення виробничих завдань. Дисципліна "Сучасна теорія управління" не тільки дає студентам основні поняття проблем, пов'язаних з інформаційними ресурсами та технологіями на підприємствах, а й розглядає сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних систем (ІС) на підприємствах, сучасні технологічні засоби побудови цих систем. Підготовка з дисциплін "Чисельні методи", "Математичні методи оптимізації та дослідження операцій", "Сучасна теорія управління" проводиться комплексно. Дисципліни "Математичні методи оптимізації та дослідження операцій" та "Сучасна теорія управління '' вдало поєднують питання фундаменталізації і профілізації, привчають студентів до творчого мислення, дають змогу аналізувати процес управління підприєм¬ством, відшукувати шляхи його удосконалення.

Опис

Ключові слова

дисципліна, навчальний процес, процесс обучения, discipline, learning process, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маноха, Л. Ю. Значення дисциплін "Математичні методи оптимізації та дослідження операцій" і "Сучасна теорія управління" у професійному становленні та вихованні бакалаврів спеціальності "Інформаційні управляючі системи і виробництва"/ Л. Ю. Маноха, Н .І. Вовкодав // Актуальні проблеми студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти : матер. Міжнар. наук.– метод. конф., 9,10 жовтня 2002 р. – К. : НУХТ, 2002. - С. 117-118.

Зібрання