Анаеробні процеси переробки відходів

Ескіз недоступний

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зазначено переваги та недоліки анаеробних процесів переробки відходів. Розглянуто теоретичні основи процесу метаногенезу. Наведено ряд конструкцій промислових апаратів для анаеробної переробки відходів.
Mentioned advantages and disadvantages of anaerobic processes waste. The theoretical basis of the process of methanogenesis. An number of designs

Опис

Ключові слова

метаногенез, відходи, анаеробні методи переробки, methanogenesis, waste, anaerobic processing methods, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Красінько, В. О. Анаеробні процеси переробки відходів : презентація / В. О. Красінько // НУХТ, 2012.

Зібрання