Аналіз компонування і методологія синтезу пакувального обладнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальними проблемами сучасного пакувального машинобудування є: комплексна автоматизація технологічного процесу, упровадження гнучких технологій з можливістю швидкого переналагоджування обладнання на виготовлення високоякісних виробів різних форм і розмірів, забезпечення високої продуктивності за мінімальних енерго- і металовитрат, компонування універсальних пакувальних ліній (all inclusive) від одного виробника. Передумовою розвитку пакувального обладнання є аналіз і синтез існуючих конструкцій машин та ліній, виділення переваг і недоліків окремих функціональних модулів. Одним з напрямків вирішення проблеми створення нового покоління пакувального обладнання є залучення принципу модульного проектування, відповідно до якого будь-яка частина системи синтезується з окремих елементів (модулів). Модульне проектування обладнання узгоджується з еволюційним підходом і надає виробнику обладнання можливість проектувати складні технічні системи з послідовними і паралельними, плоскими і просторовими внутрішньомашинними транспортними системами. Сукупність функціонально зв’язаних між собою модулів утворює модульну структуру машини. Prerequisite for the development of packaging equipment is the analysis and synthesis designs and lines of existing machine, the definition of the strengths and weaknesses of individual functional modules. This article are analyzed the ways to improve the efficiency of packaging equipment and the direction of its development on the basis composition and synthesis of intra-machine communication and packaging lines.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, пакувальне обладнання, внутрішньомашинні транспортні системи, компонування, функціональний модуль, синтез, packaging equipment, composition, function module, synthesis, intra-machine transport system

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Аналіз компонування і методологія синтезу пакувального обладнання / О. М. Гавва, Л.О.Кривопляс-Володіна // Упаковка. – 2013. – № 3. – С. 41-45

Зібрання