Турбулентне перенесення в плівках рідини двофазних кільцевих течій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З використанням результатів експериментального дослідження теплогідродинамічних характеристик двофазних кільцевих потоків запропоновано три моделі турбулентного перенесення в плівці рідини. Найбільш обґрунтованою фізично слід вважати модель, яка базується на методі суперпозиції механізмів турбулентного перенесення біля твердої поверхні та білі поверхні розділу рідина-пара. Не відмічено безпосереднього впливу на коефіцієнти турбулентного перенесення дотичної напруги на поверхні рідина-пара. Using the results of experimental research teplogidrodynamic characteristics of two-phase annular flow proposed three models of turbulent transport in a liquid film. Most physically sound should be considered a model that is based on the method of superposition mechanisms of turbulent transport near the solid surface liquid-vapor. There was no direct effect on the coefficients of turbulent transfer of shear stress on the surface of the liquid-vapor.

Опис

Ключові слова

турбулентне перенесення, математична модель, плівкова течія, кільцева течія, коефіцієнт турбулентності, turbulent transport, mathematical model, film flow, annular flow, turbulence coefficient, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Турбулентне перенесення в плівках рідини двофазних кільцевих течій / C. М. Василенко, А. В. Форсюк, В. П. Петренко, М. О. Прядко // Наукові праці УДУХТ. – 2000.– № 8.– С. 56-58.

Зібрання